Ang Napapas Tungod sa Kadanghag

 

"Pastilan!". Mao na lang ang akong nasulti human nako nadelete akong mahinungdanong sinuwat sa akong application sa akong telepono. Gamahay ko ug pag-ayo kay pwerting muna-muna nako' g pamalandong atong pagkasuwata unya tungod lang sa akong kadanghag, nahanaw na lamang kini nga daw gikilatan. Dili ra kini kausa ra nahitabo pero makadaghan na. Naa' y uban nga panghitabo nga dili ra kaayo madibdib kay dili ra man pud importante, apan may uban pud nga magpaningot kog taman sa kaguol kay tungod sa kadako niini. Parehas sa nahitabo nako atong nawagtang ang akong telepono kay gikuot sa akong bulsa. Niaksyon nako ug kabalaka niadtong panahona kay nahadlok ko nga kulatahon ko sa akong amahan kay hinatag ra pud tong teleponoha.  Ug tuod, nakatilaw gayud kog kasaba ug wali sa akong ginikinan. Nakabagulbul ko apan nakahuna-huna sab ko nga sa akong kadanghag angay ra sab ko nga kasab-an.

Kita tanan may panahon nga magtinanga panagsa. Usahay wala ray mahitabo nato apan may panahon sab nga musangpot kini sa disgrasya. Apan kung udanay pagtulon-an tang makuha niining mga sitwasyuna, kini mao ang paghatag ug importansya sa unsay naa pang maayo nga nahibilin. Daghan man hinoong maayo butang sa kalibutan, apan may maingon usab ta nga dili kaayo maayo. Pero ang atong hagit niini kay ang pagbahing sa atong huna-huna gikan sa bati ngadto sa unsa ang maayo ug positibo bisan sa unsa ka maot ang atong giatubang nga sitwasyon.

Kung buot huna-hunaon, tao ra man pud ta. Masayop gayud ta panagsa ug dili gayud kini malikayan. Wala' y tao niining kalibutana ang wa niagi ug kadanghag. Bisan kinsa pana siya, ug bisan unsa pana siya ka maayong laki, masayop sad gayud na siya. Pero naa ra na niya kung unsaon niya pagbarog gikan sa iyang sayop. Kay kung magpibilin tang maghuna-huna sa atong mga kasaypanan dili kita maka 'move on' sa atong kinabuhi. Mao nang mas maayo nga kung masayop ta, magpabilin gihapon tang positibo kay dili nana nimo mabalik ang kung unsa ang nawala na. Ang imo nalang ana ang pagkuha ug maayo pagtulon-an ug pagpaningkamot nga dili nani mausab pa. Kay sa gikaingon pa ' Better to have made a mistake and learned than to be a perfect fool'.


Philippians 3:14 

"Ako nagapadayon paingon sa dauganan, ngadto sa ganti nga mao ang sa langitnong pagtawag kanato sa Dios diha kang Cristo Jesus."

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *